July 25, 2004

குறும்(புப்) பாக்கள்

ஆங்கிலத்தில் எட்வர்டு லியர் பிரபலப்படுத்திய லிமரிக்ஸ் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அவர் எழுதும் முன் அவை Nonsense rhymes என்றே அறியப்பட்டன. மிக வேடிக்கையாக இருக்கும். இதன் தற்போதைய வடிவில் 5 அடிகள், அதில் 1,2,5 ஆம் அடிகளிலும், 3,4 ஆம் அடிகளிலும் rhyme ஆகும். இதைத் தமிழில் இயைபுத்தொடை என்று சொல்லுவார்கள்.

இது ரொம்பச் சரளமான வடிவம். நகைச்சுவை ததும்ப எழுதவேண்டியது. தமிழில் குறும்பா என்று சொல்லுவார்கள். எனக்கு இதைக் குறும்புப்பா என்று சொன்னாலும் சம்மதம். மடற்குழுக்களிலும், வலைப்பூக்களிலும் ஒரே சச்சரவு செய்துகொள்ளுகிறவர்களாகிவிட்டோமோ என்று தோன்றுகிறது. எனவே கொஞ்சம் மனநிலையை இலகுவாக்க என் பங்குக்குக் கொஞ்சம் குறும்பாக்கள்:

சின்னசாமி நகம்ரொம்ப நீட்டம்
கின்னசுலே போடணுமாம் நாட்டம்
பொண்ணுபாக்கப் போனா
நடுங்கிப்புட்டா மீனா
நகத்தைப்பாத்து உட்டாளய்யா ஓட்டம்!

சினிமாவில் நடிக்கவந்தா சின்னா
பேரைமட்டும் மாத்திக்கிட்டா 'டின்னா'
வெற்றிவிழா கண்டா
ஆகிவிட்டா குண்டா
வெளயாட்டா கனவு(க்)கன்னி யின்னா!

பாத்திடத்தான் பரமசிவம் குட்டை
கராத்தேயில் பலவண்ணப் பட்டை
சண்டைபோட்ட கிட்டு
தலையிலொரு தட்டு
கொடுத்ததுமே 'விக்'எகிற மொட்டை!

ஏட்டையா ஓடுவது பிந்தி
ஏனுன்னா பெரிசுகொஞ்சம் தொந்தி
ஒரேயொரு நாளு
ஓடுனாரு ஆளு
பாத்தாக்கக் கலியாணப் பந்தி!

நாயிபூனை வளத்திடுவா அல்லி
நல்லவார்த்தை அன்போட சொல்லி
பிராணிக்கெல்லாம் தோழி
பெண்ணரசி வாழி!
நடுங்கினாளாம், சுவத்திலதான் பல்லி!

எத்தனையோ பொண்ணை(ப்)பாத்துப் புட்டான்
எங்கஊரு வாத்தியாரு கிட்டான்
சாளேசுரம் கண்ணுல
கல்யாணமே பண்ணல
த்ரிஷாவுக்காக் காத்திருந்து கெட்டான்!

கவிஞரையா எழுதினாரு பாட்டு
கச்சிதமா வார்த்தையெல்லாம் போட்டு
மைக்குமுன்னே நின்னு
வாய்தொறந்தா ருன்னு
எல்லாருமே உட்டுட்டாங்க ஜூட்டு!

அய்யாகம்பை எடுத்துப்புட்டா கையிலே
அடிவிழுமே கைமுகம்தொ டையிலே
அடிச்சுட்டுப்போ கட்டும்
திட்டினாதான் கஷ்டம்
வாய்நெறய கும்பகோணம் போயிலே!

இதைப் பார்த்தபின் எல்லோரும் எழுதிக் குவிக்கலாமே. வாருங்கள் மரபிலக்கியத்துக்கு. சுட்டி வலதுகைப்பக்கம்.

1 comment:

பரி (Pari) said...

பல்லி சூப்பர் :-)

அடிவிழுமே கைமுகம்தொ டையிலே
>>
கம்பால முகத்துல அடிப்பாங்களா என்ன?